Killlingen båtforening Kalender Arkiv


Viktige datoer

  • 20.09: Frist skjema for vinteropplag
  • 15.09: Vinteropptak begynner
  • 01.10: Frist fraflytting sommerhavn
  • 28.02: Frist avbestilling sommerhavn
  • Årsmøte innen utgangen av mars
  • 15.04: Fraflytting vinterhavn/boblehavn
  • 01.05: Sjøsetting (siste frist vårpuss)

Killingen båtforening
..

Informasjon

Årsmøtereferat 2019

Forslag fra S.G.

Vedlegg til forslag

Årsberetning 2019

 

Årsregnskap og noter 2018

Kontospesifisert Årsregnskap 2018

Statusrapport og statistikk 2018

 

 

Årsmøtereferat 2018

Vedtekter for Killingen båtforening.
Vaktinstruks

OBS! Parkeringskortet gjelder bare på plasser som ikke er merket Reservert

Vaktliste 2018.

 


Tilsluttet:
Killingen båtforening er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund

Kontakt: styret@killingen.org, Killingen båtforening, PB 10 Skøyen, 0211 Oslo, konto: 6087 05 35867. Bruk KID ved innbetaling. Dette for å unngå unødvendige Gebyrer.

Killingen båtforening representerer båteierne som leier plass på Killingen. Foreningens formål er å ivareta båteiernes fellesinteresser utad: overfor grunneier, slippeier og myndigheter. Foreningen organiserer også vakthold. Foreningen representerer kun medlemmene, ikke AS Killingen (grunneierne) eller Sjøsenteret Killingen AS som eier selve bryggeanleggene og har leiekontraktene med grunneierne. Har du spørsmål kan du sende mail til styret@killingen.org, bruk helst Killingen + "nummer på båtplass" i emnefeltet. For å kunne unngå papirdistribusjon, distribueres mest mulig via nettsted og e-post.. Foreningens organisasjonsnummer er 993849286. VCARD